Design and create websites

 

Create and design your own awesome responsive websites. Easy to use design tool to create seo friendly, responive and unique designs.

 

Design and create your website

Mobile website

 

Create a mobile website. We made it so easy, everybody can do it!
 

 

Design your free mobile website

User Agent Strings

User Agent Strings van Qt framework

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
browser: Unknown webkit browser operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: desktop
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.1 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-CH) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.1 Safari/532.4
browser: operating system: Windows NT voornamelijk gebruikt op: desktop
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.5 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; ja-JP) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.0 Safari/533.3
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/525.21 (KHTML, like Gecko) Firefox/7.0 Qt/4.8.4 Safari/525.21
browser: Firefox 7 operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (QtEmbedded; Linux; de-DE) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.3 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
X11; Linux i686) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Own/5.0 (QtEmbedded; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.7 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.3 Safari/601.2.7
browser: operating system: voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.0 Safari/533.3
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (compatible; U; NETFLIX) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.0 Safari/533.3 Netflix/3.2 (DEVTYPE=RKU-42XXX-; CERTVER=0) QtWebKit
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (compatible; U; NETFLIX) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.0 Safari/533.3 Netflix/3.2 (DEVTYPE=RKU-42XXX-; CERTVER=0) QtWebKit
browser: operating system: Linux voornamelijk gebruikt op: -
   submit to reddit     

Zou je willen weten hoe je website presteerd?

Waar haken je bezoekers af? Hoe doet je website het per browser of per taal? Hoeveel prettig werkt je website op mobiel of tablet?

Maak een gratis Conversion Rates Analytics account